De boekenbox/inleverbox voor bibliotheekmaterialen bevindt zich aan de achterkant van het gebouw  (kant parking). Daarin kun je je bibliotheekmaterialen deponeren buiten de openingsuren van de bibliotheek.

  • Enkel materialen van de bibliotheek van Herent mogen via de boekenbox worden ingeleverd.
  • Zorg ervoor dat je materialen volledig zijn; onvolledige materialen kunnen niet van de lidkaart worden gehaald.
  • Materialen die niet door de gleuf van de boekenbox kunnen (vb. grote boeken, rugzakjes), moeten in de bibliotheek zelf worden ingeleverd. 
  • Geen lidkaarten in de box steken.
  • Als je op de dag zelf andere boeken, dvd’s… wilt meenemen, lever je je materialen het beste in aan de balie, anders is je lidkaart misschien vol!
  • Het gebruik van de box gebeurt op eigen verantwoordelijkheid (diefstal, beschadiging…).
  • Controleer goed of je materialen in de bak gevallen zijn en niet in de lade blijven liggen zijn.
  • De box wordt iedere werkdag in de voormiddag leeggemaakt. De ingeleverde materialen worden nagekeken en ingescand door het bibpersoneel. Op vrijdag wordt de box evenwel slechts leeggemaakt tot 12 uur. Werken die op vrijdag na 12 uur worden gedeponeerd, worden pas de daarop volgende werkdag van de lidkaart gehaald.
  • De uitleentermijn van eventuele materialen die niet werden ingeleverd, wordt niet automatisch verlengd.
  • Eventuele boetes en kosten voor beschadigingen worden bij het eerstvolgende bezoek vereffend.
Boekenbox/inleverbox van de bibliotheek van Herent