Nieuw Bibliotheeksysteem

Vanaf februari 2021 schakelt de bib over naar het eengemaakte bibliotheeksysteem, een netwerk dat over heel Vlaanderen uitgerold wordt.

Eengemaakt bibliotheeksysteem

Wise 2

Wat is Wise?

Wise is een nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem dat op termijn in heel Vlaanderen zal gebruikt worden.

Hierdoor kunnen bibliotheken op Vlaams niveau samenwerken in plaats van op provinciaal niveau.

Nieuw netwerk

Slim Netwerk Vlaams-Brabant en Limburg

Met je lidkaart in één van de deelnemende bibliotheken word je gratis lid in een van de andere bibliotheken van het netwerk.

Nieuw reglement en tarieven

Wat verandert er?

Vanaf de heropening van de bib op 3 maart wordt het reglement aangepast.