Privacyverklaring

 • De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 geeft u de volgende rechten:
  • U hebt het recht om gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie).
  • U hebt het recht om uw gegevens te (laten) wissen.
  • U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.
  • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • U hebt het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo die gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
 • De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen.
 • Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij dit door de wetgeving verplicht is. Voor meer info, kan u zich wenden tot het mailadres privacy@herent.be
 • U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres: contact@apd-gba.be
 • Op eenvoudig verzoek kan u een uitgebreide privacyverklaring verkrijgen schriftelijk.

U vindt deze ook op de website van de gemeente: https://www.herent.be/Privacy

 • De verwerking van de persoonsgegevens zijn essentieel om lid te kunnen worden van bibliotheek Herent en om van de diensten gebruik te kunnen maken.
 • Ze worden gebruikt voor interne werking en zullen in geen enkel geval gedeeld worden met derden tenzij dit door een wettelijke bepaling verplicht is.
 • De bewaarperiode wordt tot een strikt minimum gehouden of tot de periode essentieel voor het uitvoeren van de kerntaken.
 • Bibliotheek Herent heeft een goedgekeurde machtiging van de gegevensbeschermingsautoriteit om de E-ID uit te lezen en automatisch op te slaan in onze systemen. Hierbij wordt enkel essentiële informatie opgeslagen waaronder: naam, adres, geboortedatum, geslacht en rijksregisternummer.
 • De opslag van al deze persoonsgegevens wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Uitleningen
  • Attenderingen
  • Rappels
  • Reservaties
  • Boodschappen voor leners bv; ontbrekende dvd, beschadigd boek,…
 • Daarbuiten kan u als klant ook toestemming geven voor extra doeleinden. (om van deze service gebruik te maken moet u een e-mailadres invullen):
  • Activiteiten/Nieuwsbrief
  • Gebruikersonderzoek